Organizers

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała 
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 822 05 93 
www.zlotatrabka.pl

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2,  43-340 Kozy 
woj. śląskie 
tel.: +48 33 817 42 32 
www.zlotatrabka.pl , e-mail: festiwal@dk.kozy.pl 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
43-385 Jasienica 1360 
tel. 33 821 20 56 
e-mail: gok@gokjasienica.pl 
www.gokjasienica.pl